Openingstijden 08:00 - 18:00
Bezoek ons Bekijk vestigingen
Bel ons 06-46384955

Voordat u een afspraak maakt bij de logopedist, kan ik me voorstellen dat u vragen heeft. Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen. Mocht er toch een andere vraag spelen, dan kunt u altijd contact opnemen.

Wat neem ik mee voor een eerste bezoek aan de logopedist?

Een verwijsbrief van een arts of specialist en een geldig legitimatiebewijs en de verzekeringspas van degene die behandeld gaat worden. Indien u nog verder onderzoeksverslagen of iets dergelijks hebt, is het handig om deze ook mee te nemen. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar is het ook mogelijk om zonder verwijsbrief naar een logopedist te gaan (DTL)

Zit logopedie in het basispakket?

Ja, je hoeft je voor logopedie dus niet extra te verzekeren. Dit staat los van het “eigen risico”. Via de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering van €385 (in 2017). Of en in welke gevallen je vrijstelling voor het verplicht eigen risico krijgt, beslist elke zorgverzekeraar zelf. Daarnaast bieden verzekeraars vaak de mogelijkheid tot een gespreide betaling van het eigen risico per maand.

Waar kan ik een afspraak maken / afzeggen / verplaatsen?

Een eerste afspraak kunt u meteen online maken. Vervolgafspraken worden tijdens de behandeling ingepland. Het afzeggen of verplaatsen van afspraken dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Dit kan telefonisch of per mail.

Wat kan ik zelf doen om mijn kind te helpen?

Uw kind van baby af aan voorlezen is een goed middel om de woordenschat en zinsbouw te stimuleren. Het is een misverstand om te denken dat voorlezen niet meer hoeft wanneer een kind zelf kan lezen. Door het kind voor te lezen hoort het veel goede zinsconstructies en leert het veel nieuwe woorden en verbanden daartussen. Hier heeft het kind veel profijt van als het deze zinnen en woorden technisch goed kan lezen. Het zal dan ook beter begrijpen wat het leest. Verder is het van belang om de adviezen omtrent taalontwikkeling die u krijgt van uw logopediste op te volgen.

Hoe vaak en hoe lang wordt er behandeld?

De duur van de logopedische begeleiding varieert en hangt in sterke mate af van de ernst van de klacht(en) en van het advies van de verwijzer. Om de behandeling zo effectief mogelijk te laten zijn, is het nodig dat de gegeven oefeningen en adviezen thuis worden herhaald en toegepast. Logopedische behandelingen vinden meestal 1 x per week plaats en een behandelsessie duurt gemiddeld 30 minuten (waarvan 5-7 minuten indirecte tijd betreft).

Kan er ook aan huis worden behandeld?

Op medische indicatie van uw arts kan behandeling aan huis plaatsvinden. Preverbale behandelingen worden altijd aan huis uitgevoerd.

Hoe weet ik dat ik bij een goede logopedist kom?

Controle van de kwaliteit van logopedie vindt plaats op basis van na- en bijscholing. Meer informatie over het Kwaliteitsregister Paramedici: www.kwaliteitsregisterparamedici.nl Ik sta zowel in het algemene register van logopedisten als in het preverbale kwaliteitsregister geregistreerd.

Wat is de NVLF?

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van logopedisten. Logopediepraktijk Spreekwijs is bij deze vereniging aangesloten.

© 2024 |
Logopediepraktijk Spreekwijs